Artikelen

Op deze plek vind je een aantal artikelen die ik interessant vind en die een genuanceerd beeld geven van de huidige stand van zaken of bestaande denkbeelden kritisch benaderen. Ik vul dit graag aan met input van lezers van de site. Het gaat hierbij om nieuwe inzichten, bestaande inzichten die onderuit worden gehaald en waarvoor nieuwe in de plaats moeten komen. Game Changers!

 

Een artikel van 3 vooraanstaande onderzoekers op het gebied van rugklachten. Het artikel heeft als doel om mythes omtrent rugklachten bespreekbaar te maken. Het artikel is gepubliceerd in een dagblad en is bewust heel toegankelijk en niet wetenschappelijk geformuleerd. Kan een idee zijn om dit in het Nederlands te vertalen.
Wat is dat eigenlijk, de core? Is deze wel bewust aan te sturen. Zeker als je kijkt naar de huidige inzichten op het gebied van motorisch leren.

Goed genuanceerd artikel over de risico’s van zitten.

Aantal basis elementen om aan te werken als je beter wilt slapen.