Algemene voorwaarden Menno de Zeeuw Fysio

Als u een afspraak maakt voor een (fysiotherapeutisch) onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de anamnese en onderzoek bepalen of een behandeling wenselijk is. Dit consult zal 30-40 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het consult zal er een behandelplan worden opgesteld.

Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:

  1. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.
  2. Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch, via e-mail of app bericht regelen.
  3. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
  4. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
  5. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De mennodezeeuwfysio is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
  6. Mennodezeeuwfysio is aangesloten bij de KNGF en het NVMT. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
  7. Met uw persoonlijke en medische gegevens ga ik zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  8. Klachtenregeling: mennodezeeuwfyio is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.
  9. Ik probeer u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vraag ik u dat kenbaar te maken.