Definitie van gezondheid

Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Health as the ability to adapt and to self manage, in de face of social, physical and emotional challenges. Huber et al.